Bel (072) 5117795 >>

Naamgever

Jan de Jong werd in 1885 geboren in een klein oud huisje in het plaatsje Nes op het eiland Ameland. Op twaalfjarige leeftijd vertrekt hij van Ameland voor de priesteropleiding op de seminaries in Culemborg en Rijsenburg. In 1908 wordt hij tot priester gewijd. Hij is dan 23 jaar oud. Daarna studeerde hij verder in Rome. Nadat hij was afgestudeerd werd hij professor in de kerkgeschiedenis. Daarover heeft hij boeken en artikelen geschreven.

In 1936 werd hij als Johannes bisschop de Jong ingehuldigd als aartsbisschop van Utrecht. (De aartsbisschop heeft de leiding over de rooms-katholieke kerk in Nederland.) In die tijd stak in Europa het nationaal-socialisme de kop op. Vanaf 1936 werd door de bisschoppen tegen deze beweging gewaarschuwd.
Tijdens de tweede wereldoorlog is er door de kerkelijke leiders voortdurend gezamenlijk gestreden tegen het verlies van de vrijheid en de vervolging van de Joden. Er werden in de kerken brieven van de bisschoppen voorgelezen, waarin werd geprotesteerd tegen maatregelen van de Duitsers. (Onder andere tegen de jodenvervolging en tegen tewerkstelling in Duitsland) Veel gelovige mensen ontleenden kracht aan de onverzettelijke houding van deze bisschop. Na de oorlog werd hij vanwege zijn standvastige houding door de paus tot kardinaal benoemd. Daarnaast kreeg hij ook de hoogste burgerlijke onderscheidingen. (Kardinaal is onder de paus de hoogste rang in de rooms-katholieke kerk).
Na 1950 ging de gezondheid van de kardinaal al snel achteruit. Hij overleed in 1955. In Utrecht is er een kapel ter nagedachtenis aan hem. "De vredeskapel". In zijn geboorteplaats Nes staat een standbeeld van hem. Ook zijn er in Nederland op verschillende plaatsen scholen naar hem genoemd. Waaronder onze school.

Contact

Kardinaal de Jong
Amalia van Solmsstraat 91
1814 NE Alkmaar
kardinaal.de.jong@saks.nl


Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur.
Tel: (072) 5117795

Aanmelden >>