Bel (072) 5117795 >>

Verlofaanvraag

Iedereen is vanaf de leeftijd van 5 jaar tot en met het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt geheel leerplichtig.

Hoe vraag ik verlof aan?
Via een formulier vraagt u toestemming aan de schooldirecteur voor het extra schoolverlof. De directeur kan tot tien dagen verlof per jaar verlenen. De leerplichtambtenaar van de gemeente beslist over verlof van meer dan tien dagen. Het formulier is verkrijgbaar op school. U kunt het formulier ook hier downloaden.

Wat zijn de voorwaarden voor extra verlof?
U kunt buiten de reguliere schoolvakanties alleen extra verlof krijgen, als er sprake is van gewichtige omstandigheden, zoals:

Religieuze feestdagen
Voor sommige religieuze feestdagen kunt u voor uw kind één dag vrij vragen. Hiervoor dient u minimaal twee dagen van tevoren het daarvoor bestemde formulier bij de schooldirecteur in.

Extra vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 weken van te voren bij de directeur van de school te worden ingediend. De directeur beslist over het verzoek. Voor verdere informatie wat betreft het aanvragen van extra vakantieverlof verwijzen wij naar het bovenstaande formulier.

Contact

Kardinaal de Jong
Amalia van Solmsstraat 91
1814 NE Alkmaar
kardinaal.de.jong@saks.nl


Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur.
Tel: (072) 5117795

Aanmelden >>