Bel (072) 5117795 >>

Ouderstichting

De Ouderstichting

Kik hier voor het jaarverslag 2015-2016.

Klik hier voor het jaarverslag 2014-2015.

De Ouderstichting organiseert in samenwerking met de meesters en juffen diverse activiteiten om de kinderen een zo leuk mogelijke schooltijd te geven. Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld de viering van Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Ook kunt u denken aan het schoolreisje, de sportdagen en culturele activiteiten. Daarnaast ondersteunt de Oudervereniging de aanschaf van extra leermiddelen voor school. De Ouderstichting vergadert ongeveer één keer in de zes weken op maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur, samen met een directielid. Tijdens deze vergadering wisselen we actuele onderwerpen met elkaar uit, evalueren we de activiteiten die georganiseerd zijn en is het ook mogelijk dat er een lid van de Medezeggenschapsraad (MR) aanwezig is of iemand van de Ouderkamer om iets te vertellen over waar zij mee bezig zijn. Zo blijft iedereen op de hoogte van wat er op de school van uw kind speelt en gebeurt. 

Op dit moment bestaat de Ouderstichting uit 10 leden, maar nieuwe leden zijn altijd welkom om te helpen bij het organiseren van de activiteiten voor de kinderen. Mocht u interesse hebben om lid te worden, dan kunt u dit aangeven bij de directie of een mailtje sturen naar penningmeesterkdj@saks.nl U bent ook altijd welkom een keer een vergadering bij te wonen.

De vrijwillige Ouderbijdrage

De activiteiten die mede door de Ouderstichting worden georganiseerd, worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Ieder schooljaar wordt via Social Schools een brief verstuurd met informatie over de vrijwillige ouderbijdrage en hoe deze bijdrage betaald kan worden. Van de ouderbijdrage worden verschillende activiteiten betaald, waaronder Sinterklaas, Kerst, Pasen, de sportdag en het schoolreisje.  De ouderbijdrage kunt u overmaken op IBAN  NL05 INGB 0001599557 t.n.v. Ouderstichting Kardinaal de Jongschool te Alkmaar onder vermelding van de naam en de groep van uw kind. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt een mailtje sturen naar penningmeesterkdj@saks.nl

 

Contact

Kardinaal de Jong
Amalia van Solmsstraat 91
1814 NE Alkmaar
kardinaal.de.jong@saks.nl


Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur.
Tel: (072) 5117795

Aanmelden >>