Bel (072) 5117795 >>

Medezeggenschapsraad

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. De belangrijkste instrumenten van de MR zijn het instemmings- en adviesrecht. Samen werken we aan de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

De leden van de MR worden voor een periode van 3 jaar gekozen en bestaan uit 3 ouders en 3 personeelsleden.

De MR vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen en daar meer over weten, dan kunt u ons mailen via onderstaand mailadres. Wanneer u andere vragen heeft, kunt u dit mailadres ook gebruiken.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de MR

Klik hier voor het jaarplan van de MR

Klik hier voor de laatste actie- en besluitenlijst

Contact

MR Kardinaal de Jong
Amalia van Solmsstraat 91
1814 NE Alkmaar

mrkdj@saks.nl

 

 

Contact

Kardinaal de Jong
Amalia van Solmsstraat 91
1814 NE Alkmaar
kardinaal.de.jong@saks.nl


Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur.
Tel: (072) 5117795

Aanmelden >>