Bel (072) 5117795 >>

Medezeggenschapsraad

Wat is het doel van een medezeggenschapsraad (MR)?
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.

Een van de punten die onze grote aandacht en zorg heeft is dat er flink bezuinigd moet worden op de scholen van de Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen. Wij volgen de plannen die hiervoor gemaakt worden op de voet en zullen er op toezien dat de kwaliteit van onderwijs hierdoor niet achteruit zal gaan.
Een ander punt van aandacht is de verandering die er komt ten aanzien van de "zorg" op school. Het is de bedoeling dat wij, de Kardinaal, met scholen en instellingen uit een veel groter gebied dan nu, gaan samenwerken. De zorg voor leerlingen zal ook anders georganiseerd worden. Er is een commissie die dit plan voorbereidt.

Wanneer u vragen heeft, stel ze, wij zijn er ook voor U.

Contact

Kardinaal de Jong
Amalia van Solmsstraat 91
1814 NE Alkmaar
kardinaal.de.jong@saks.nl


Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur.
Tel: (072) 5117795

Aanmelden >>